Reszta

Stułbia składa się w 97% z wody, a reszta to ciało.