Wskazanie szczegółowe

Kijanka różni się od żaby tym, że nie jest do niej podobna.