Rewaloryzacja

Rewaloryzacja polega na tym, że odnawia się dawne piękne zabytki, które później są ruderami.