Życie

W dawnych czasach chłopi żyli dłużej niż człowiek.