Rewia

  • Widowisko estradowe.
  • Projekt stały lub doraźny wykonywany przez artystów, którzy nie muszą stanowić stałego zespołu.
  • Składa się z piosenek, monologów, skeczów, występów tanecznych i cyrkowych.
  • Całość łączy konferansjerka.
  • Rewia spopularyzowała się w II połowie XIX wieku.
  • Jest pokrewna kabaretowi, variete i music-hallowi.
  • Nie komentuje aktualnego życia społecznego (jak np. kabaret).
  • Nie wykazuje też wysokich ambicji artystycznych.