Sól [symbolika]

 • Przypisuje się jej biblijny rodowód w znaczeniu lojalności, posłuszeństwa, czci i szacunku.
 • Kiedyś traktowano ją jako środek konserwujący oraz substancję magiczną.
 • Traktowano jako rzecz niezbędną do życia.
 • Dziś symbolizuje najprostsze pożywienie, proste życie (chleb i sól).
 • Jest także znakiem bogactwa (odniesienie do żup solnych).
 • Wzbronić komuś soli to odmówić mu gościnności.
 • Tak wiec sól to znak gościnności i przyjaźni.
 • Długa zażyła przyjaźń określana jest zwrotem „zjeść z kimś beczkę soli”.
 • Sól to emblemat opanowania i posłuszeństwa, roztropności, uwagi i oczyszczenia.
 • Zamienić się w słup soli to znieruchomieć, zastygnąć w bezruchu.
 • Sól ziemi to określenie ludzi najcenniejszych, najbardziej wartościowych.
 • Sól to również płodność i namiętność.

Odniesienia znaleźć można:

 • Ewangelia św. Mateusza 5,13.
 • Ewangelia św. Marka 9, 48-49.
 • II Księga Królewska 2, 19-21.
 • Księga Ezdrasza 4, 14-16.
 • Księga Eklezjastyka 39,31.
 • Numeri 18,19.
 • Leviticus 3,13.
 • List św. Pawła do Kolosan 4,6.
 • M. Rej, „Krótka rozprawa między wójtem, panem i plebanem”.
 • S. Trembecki, „Własności soli”.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 • S. Wyspiański, „Bolesław Śmiały”.

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.