Rezultat

Elokwencja nie polega wcale na tym, że mówimy dużo. Lepiej tak formułować swoje wypowiedzi, by były zrozumiałe i poprawne językowo.  W kieleckim parku młodzi ludzie ustawili karmnik dla ptaków. Pewna pani komentując to zdarzenie kilkakrotnie powtarzała, „żeby to tylko zdało rezultat”. Jeden z młodzieńców stwierdził, że zdajemy egzaminy, a rezultaty można osiągnąć, czy zdenerwował komentatorkę, która odchodząc stwierdziła „Jak ta młodzież niewychowana”. Całe zdarzenie oceniamy zupełnie inaczej…