Reżyser

  • Osoba kierująca procesem powstawania:
    • widowiska teatralnego,
    • słuchowiska radiowego,
    • filmu,
    • audycji telewizyjnej itp.
  • Osoba odpowiedzialna za ostateczny kształt dezieła.