Romanizm

  • Barbaryzm pochodzący z języków romańskich (np. francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego).
  • Inna nazwa stylu romańskiego.