Robert [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 1542 roku we Włoszech, w miejscowości Montepulciano.
 • Jego matka to siostra papieża Marcelego II mi to ona ze swoją pobożnością miała na niego duży wpływ.
 • W 1560 roku Robert wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.
 • Ukończył studia i został sławnym teologiem.
 • Stał na czele katedry teologii w rzymskim kolegium, później został jego rektorem.
 • Ciągle awansował, był prowincjałem w Neapolu.
 • Był też teologiem papieża Klemensa VIII.
 • Robert opracował i wydał katechizm przetłumaczony na ponad 50 języków, wznawiany ponad 400 razy.
 • Otrzymał godność kardynalską, ale różnice poglądów z papieżem Klemensem spowodowały jego degradację i przeniesienie do Kapui na stanowisko arcybiskupa.
 • Po śmierci Klemensa VIII powrócił do Rzym.
 • Zmarł w 1621 roku.

 • Imię Robert składa się z 2 germańskich słów: hrod = sława, chluba oraz beraht = lśniący, wspaniały, co jest tłumaczone jako promieniejący sławą.
 • Święty Robert jest patronem”
  • kanonistów,
  • katechetów.
 • Dzień św. Roberta to 17 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]