„Wędrówka do ziemi obiecanej” [problematyka]

 • W Księdze Wyjścia Izraelici zostali pouczeni o ważnych prawdach religii:
  • uznanie Jahwe za jedynego Boga,
  • uświadomienie, że Izrael jest narodem wybranym, z którym Bóg zawarł przymierze,
  • miłosierdziu Boga.
 • Wyjście z Egiptu i objawienie na Górze Synaj to jedno z istotnych zdarzeń starotestamentowych.
 • Są w tej Księdze także motywy wędrowne, m. in.:
  • motyw wędrówki,
  • motyw ziemi obiecanej (raju)