Rodzaje liczebników

Liczebniki oznaczają ilość lub kolejność, zarówno osób, przedmiotów, zjawisk przyrody  czy zwierząt.

Ze względu na różnice w znaczeniu i zastosowaniu liczebniki klasyfikujemy jako:

  • główne: (ile?) pięć, sto milion, kwadrylion,
  •  porządkowe: (który z kolei?) drugi, dwudziesty, setny, tysięczny,
  • zbiorowe: (ile?) dwoje, siedmioro, dziewięcioro, pięcioro, sto szesnaścioro,
  •  ułamkowe: pół, jedna druga, trzy czwarte, jedna piąta;
  • nieokreślone: (ile?) mnóstwo, wiele, kilka, kilkaset.

Liczebniki porządkowe odmieniają się tak jak przymiotniki, (np.: drugi jak długi, szósty jak tłusty.)