Rodzaje wyrazów wartościujących

Wyrazy wartościujące to inaczej nacechowane emocjonalnie, słowa wyrażające emocje nadawcy i jego stosunek do opisywanej osoby, zjawiska, np. biedaczysko, człeczyna, szkółka.

Zdrobnienia:

  • wyrazy oznaczające małe przedmioty lub wskazujące na nasilenie jakiejś cechy,  rzecz albo osobę mniejsza od nazywanej wyrazem podstawowym, oznacza pozytywny stosunek do omawianego obiektu., zdrobnienia są także środkiem stylistycznym i mają często mocne zabarwienie emocjonalne:

Zgrubienia:

  • wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę większą od nazywanej wyrazem podstawowym  z wiąże się także z pogardliwym stosunkiem  do omawianego obiektu, szczególnie, kiedy wiąże się ze zmianą rodzaju, należą tu wyrazy typu: nochal, starucha, kocisko.

Wulgaryzmy:

  • Wyrazy, wyrażenia lub zwroty uznawane za dosadne, nieprzyzwoite, powszechnie stosowane, dlatego być może wiele osób nie dostrzega ich ordynarnego sensu.

Eufemizmy:

  • wyrazy o łagodniejszej formie, np. starzec – osoba w podeszłym wieku, kraść – mieć lepkie ręce.

Wyrazy neutralne:

  • słowa, które w sposób obojętny, pozbawiony emocji, nazywają przedmioty, czynności, cechy lub zjawiska.

Jula Sz.