„Rodzice” Tadeusza Gicgiera

  • Wiersz z gatunku liryki sytuacyjnej.
  • Zbudowany z 2 czterowersowych strof, posiada  rymy żeńskie przeplatane.
  • Tematem wiersza  jest bezwarunkowa miłość rodziców do dziecka.
  • To właśnie rodzice są bohaterami lirycznymi utworu.
  • Poeta zilustrował jedną (na pewno z wielu) sytuacji, kiedy dziecko staje się szczególnym ośrodkiem opieki (kiedy jest chore, śpi niespokojnie, nierówno oddycha).
  • Poeta wprowadził piękną przenośnię (ostatnie dwa wersy), ilustrującą miłość rodziców do dziecka.