Rodzimy [synonimy]

  • Ojczysty.
  • Swojski.
  • Macierzysty.
  • Krajowy.
  • Miejscowy.
  • Narodowy.
  • Rodzinny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]