Rodzina [synonimy]

  • Stadło.
  • Komórka społeczna.
  • Familia.
  • Ród.
  • Grupa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]