Róg [symbolika]

 • Róg jest symbolem walki, agresji, zwycięstwa, sławy i chwały.
 • Od starożytności postrzegany jako symbol wojowniczości i męskości.
 • Jego zadaniem było wzbudzanie lęku (u wrogów)  i dodawanie odwagi (jego właścicielom).
 • Z rogami przedstawiano walecznych bohaterów  (Np. Aleksandra Wielkiego) i bóstw (np. Zeusa, Heliosa czy Apollina).
 • W Biblii róg symbolizuje moc, zwycięstwo, chwałę, powodzenie, a także zbawienie.
 • Niekiedy postrzegany jest jako emblemat dumy, pychy, wywyższania się i buntu.
 • Biblijny róg jest nie tylko symbolem mocy Boga, ale i Szatana.
 • Róg jest uważany za jeden z najstarszych instrumentów muzycznych.
 • Jego dźwięk głosił chwałę i zwycięstwo.
 • Rogiem wzywano do walki i na pomoc.
 • Rogiem także obwieszczano ważne wydarzenia.
 • Istnieje wiele baśni o śpiących władcach i rycerzach, którzy w określonym czasie mają się przebudzić i zadąć w róg, budząc śpiące wojska.
 • Róg wykorzystywano także jako naczynie, pojemnik.
 • Cudowny róg Dionizosa stake napełniał się owocami i zbożem.
 • Róg kozy Amaltei wyżywił małego Zeusa.
 • Taki róg to symbol obfitości i szczęścia.

Odniesienia znaleźć można”

 • Objawienie św. Jana 13,1.
 • Psalm 75, 6-11.
 • Psalm 88, 25.
 • Psalm 148, 14.
 • Ewangelia św. Łukasza 1. 68-69.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • S. Wyspiański, „Wesele”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.