Topos Arkadii

  • Wyobrażenie mitycznej krainy szczęśliwości i prostoty.
  • Znana z poezji sielankowej Wergiliusza cudowna kraina.
  • Rozpowszechniony w poezji pasterskiej i pasterskim dramacie obraz.
  • Z czasem Arkadia stała się symbolem utraconej krainy szczęśliwości, niewinności i mitycznego miejsca, do którego człowiek nie ma możliwości powrotu.
  • Topos Arkadii obecny jest w wielu utworach literackich, np. „Pieśni świętojańskiej o sobótce” Jana Kochanowskiego czy w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza.