Rogala Stanisław

Stanisław Rogala

(9 października 1948, Zrecz Chałupczański k/Chmielnika)

Historyk literatury, poeta, prozaik, dramaturg, eseista.

Uczył się w szkole w rodzinnym Zreczu, następnie w Kielcach (SP 10) i V LO im. P. Ściegiennego w Kielcach,  Studiował filologię polską
na UMCS w Lublinie w latach 1966–1971. Doktoryzował się na uniwersytecie w Opolu, w  1996  rozprawą o pisarstwo Kazimierza Kowalskiego.

Pracował jako:

 • nauczyciel języka polskiego (1971–72),
 • koordynator zajęć pozalekcyjnych (1972–76) w Technikum Mechaniczno-Energetycznym w Lublinie,
 •  zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach (1976–80),
 • dyrektor Ośrodka Kultury Literackiej w Kielcach (1980–89),
 • prezesem (założyciel) Agencji Wydawniczej GENS w Kielcach (1991–95),
 • wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej (od 1996 r.), obecnie UJK),
 • wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (1999–2005).
 • pełnomocnik wydawnictwa GENS w Kielcach (od 1996 r.).

Interesuje się szczególnie literaturą współczesną, związaną z regionem świętokrzyskim, a w pracach naukowych odwołuje sie do współczesnego środowiska literackiego. W swojej twórczości artystycznej powraca do historii i przyrody Kielecczyzny, w tym takimi miejscowościami jak: Kielce, Bodzentyn, Święty Krzyż, Chmielnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Kunów, Wiślica i inne.

Jest autorem:

 • „Nad Kamienną” 2005,  antologii poezji i prozy ostrowieckiej,
 • rozpraw i artykułów literackich publikowanych w czasopismach „Akant”, „Akcent”, „Argumenty”, „Goniec Staszowski”, „Goniec Świętokrzyski”, „Ikarze”,  „Inspiracje Polonistyczne”, „Kamena”, „Kultura”, „Kwartalnik Opolski”, „Literacki Głos Nauczycielski”,
  „Nowe Książki”, „Nowy Wyraz”, „Odgłosy”, „Poezja”, „Przemiany”, „Słowo Ludu”, „Studia Kieleckie, „Twórczość”, „Życie Literackie”, „Dedal”.
 • 39 książek, powieści „Modlitwa o grzech” 1978, „Zreczaki” 1979, „Nocne czuwanie” 1982, „Piotrowe Pole” 1984, „Chłopak zwany Kawką” 1992, opowiadania „Ucieczki”  1984, „Gdzie jest siwobrody” 1993, „Ktoś taki jak ty” 1994, przewodnik turystyczny „Chęciny”  1994,   poezje „Kolory duszy” 1995, szkice literackie „Pod znakiem Eskulapa”  1996, „Opowieść o zbóju Kakusie” 1996, przewodnik „Busko Zdrój i okolice” 1996), monografia „Pisarstwo Kazimierza Kowalskiego” 1996, powieść „Rodzinna ballada” 1997) opowiadania
  „Marcowy śnieg” 1997), powieść „Kakus – świętokrzyski zbój” 1997, szkic monograficzny „Kazimierz Kowalski” 1997, szkic monograficzny „Longin Jan Okoń” 1997, przewodnik turystyczny „Góry Świętokrzyskie” 1997, szkic monograficzny „Chmielnik – miasto i gmina” 1998, szkic monograficzny „Jerzy Korey-Krzeczowski” 1998, poezje „Obłaskawianie nieba” 1999, przewodnik turystyczny „Spacerkiem po Busku i Solcu”  1999, „Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny. Słownik pisarzy i badaczy literatury” 1999, poezje „Wołanie za matką” 2000, legendy świętokrzyskie „W Krainie Świętego Jelenia”  2001, „Góry Świętokrzyskie.
  Krótki przewodnik fotograficzny”  2001, powieść „Strzelcy i sokoły” 2002, poezje w tłumaczeniu na język francuski „Poemes” 2002, wiersze dla dzieci „Wielki wyścig”  2003, monografia naukowa „Twórczość literacka Kornela Filipowicza” 2005), poezje „Kręgi na
  wodzie” 2005), monografia naukowa „Tadeusza Konwickiego”  2007, opowiadania „Nocny krzyk” 2007.

Stanisław Rogala był  stałym felietonistą w Radiu Kielce (1992–2003), redaktorem ponad 200 książek naukowych i artystycznych, członkiem-założycielem grupy poetyckiej Samsara w Lublinie (1969), sekretarzem Korespondencyjne (1977–84), współorganizatorem Kieleckich Spotkań Poetyckich (1977–88), członkiem i pierwszym prezesem (1984–88) kieleckiego oddziału Związku Literatów
Polskich.