Rola mitów w życiu Greków

Rola mitów w życiu Greków:

  • poprzez mity ludzie starali się wyjaśnić niezrozumiałe dla nich zjawiska przyrody,
  • mity były podstawą wierzeń religijnych,
  • w mitologii odnajdowali wskazówki, jak należy czcić bogów,
  • były inspiracją dla twórców kolejnych epok,
  • mity uzasadniały ludzki los,
  • składnik kultury.