Rola teatru w życiu starożytnych Greków

Rola teatru w życiu starożytnych Greków

  • Dzięki teatrowi Grecy mogli czuć chwile uniesienia nad losem bohaterów tragicznych.
  • W komediach mogli wyśmiewać własne wady i słabości, a także komentować bieżące wydarzenia polityczne.