Romantycy krajowi

  • Wincenty Pol (1807-1872), uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów, znany geograf, profesor UJ, muzykolog, miłośnik polskiego krajobrazu , autor „Pieśni o ziemi naszej”.
  • Józef Dunin-Borkowski (1809-1843), poeta, autor „Sonetów pełtewskich”, gdzie przedstawił środowisko lwowskie, kulturoznawca, uczestnik powstania listopadowego.
  • Gustaw Ehrenberg (1818-1895), nieślubny syn cara Aleksandra I, wróg arystokracji i salonów, polski rewolucjonista, wielokrotnie więziony.
  • Ryszard Berwiński (1819-1879), poeta, radykalny rewolucjonista, żołnierz Sadyka Paszy, autor poematu dygresyjnego „”Don Juan poznański”.
  • Teofil Lenartowicz (1822-1893), poeta ludowy, „lirnik mazowiecki”, autor „Złotego kubka” i „Kaliny”.
  • Kornel Ujejski (1823-1893), poeta, autor „maratonu” i „chorału”.
  • Władysław Syrokomla (1823-1862) lirnik wioskowy, sięgał do tradycji ludowej, tworzył gawędy „Urodzony Jan Dęboróg” ora utwory o poetyce barokowo-surrealistycznej, np. „Melodie z domu obłąkanych”, „Grabarz”.
  • Mieczysław Romanowski (1833-1863), poeta, prozaik, poległ w walkach powstania styczniowe\go, autor poematu „Dziewczę z Sącza”.