Najważniejsze polskie utwory wczesnego romantyzmu

  • A. Mickiewicz, „Ballady i romanse”, 1822.
  • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II, IV, 1823.
  • A. Malczewski, „Maria” 1825.
  • A. Mickiewicz, „Sonety krymskie”, 1826.
  • S. Goszczyński, „Zamek kaniowski”, 1828.
  • M. Mochnacki, „O literaturze polskiej w wieku XIX”, 1830.
  • J. Słowacki, „Jan Bielecki”, „Mnich”, „Hugo”, „Arab”, 1831.