Romantyczni poeci krajowi

Polska literatura to nie tylko emigracja, wielu twórców rezydowało w kraju, choć przypisuje im się mniejsze znaczenie niż tym emigracyjnym. Tworzyli w różnych zaborach, a określa sie ich ogólnym mianem „poeci krajowi romantyzmu”, a jako kryterium rozróżniające wskazuje się środowisko i terytorium.

Autorzy tej grupy podejmowali tematykę narodową, łącząc ją z problematyka społeczną, uważali bowiem, że walka o niepodległość to także walka o wyzwolenie społeczne. Stanowisko takie prezentował np. dziennikarz, publicysta Henryk Kamieński, autor „O prawach żywotnych narodu” (1844).

Bardzo podobne stanowisko prezentowali:

  • Seweryn Goszczyński,
  • Wincenty Pol,
  • Ryszard Berwiński,
  • Gustaw Ehrenberg,
  • Mieczysław Romanowski.

Wymienieni poeci służyli ojczyźnie piórem, ale także i walką orężną.