Znaczenie Norwida

Norwid odkryty został stosunkowo późno, ale jego znaczenie w literaturze jest niepodważalne.

Wyrastając w kręgu problematyki podejmowanej przez wielkich romantyków i ukształtowany przez romantyczną wizję świata, starał się rozwiązywać je po swojemu:

 • stworzył własną kulturową wizję człowieka,
 • po swojemu interpretował problematykę życia narodu,
 • przeciwstawiał się jednostronności polskiej literatury romantycznej i ograniczaniu jej do spraw narodowo-wyzwoleńczych,
 • miał przeczucie, że wielka poezja wieszcza stała się swoistym „kłamstwem” i przedstawia fałszywy obraz świata,
 • uważał, że poezja romantyczna jest związana z kulturą przemysłowo-miejską,
 • czuł się mieszkańcem miasta i wprowadzał do literatury motywy tego środowiska (np. fabryki, robotników, elektryczność…),
 • postęp techniczny uczynił istotnym elementem własnej filozofii dziejów,
 • przedstawiał sylwetkę człowieka z okresu burzliwego kapitalizmu,
 • stworzył bohatera jednego z wielu („quidam”, „ktoś”),
 • zarysował nową koncepcję artysty, który przestaje być wieszczem, a praca jest jego źródłem utrzymania, wciągnięty w tryby iprawa społeczeństwa kapitalistycznego jest również samotny, cierpiący, szuka jacy kontaktów z czytelnikami, choć jednocześnie pogardza niskimi gustami odbiorców,
 • wyjątkowość losu i życia Norwida była konieczność zarobku , bieda, w której żył i które determinowały jego działania,
 • był pierwszym polskim twórcą, przeżywającym intensywnie problematykę moralną cywilizacji przemysłowej,
 • głosił kult pracy, geniuszu twórczego i męstwa,
 • był rzecznikiem humanizmu,
 • poezję traktował jako szczególnego rodzaju wtajemniczenie w mądrość i to we wszystkich dziedzinach,
 • uznawany jest za twórcę nowoczesnej poezji intelektualnej, będącej wzorem dla takich twórców, jak: Mieczysław Jastrun, Adam Ważyk, Zbigniew Herbert czy inni.