„Romeo i Julia” Wiliama Szekspira [osoby dramatu]

* Julia Capuletti – córka Capulettich
* Romeo Montecchi – syn Montecchich
* Marta – opiekunka i powiernica Julii
* Montecchi i Capuletti – głowy dwóch zwaśnionych rodów
* Pani Montecchi – małżonka Montecchiego
* Pani Capuletti – małżonka Capulettiego
* Escalus – książę panujący w Weronie
* Parys – młody hrabia, szlachetnego rodu, krewny księcia
* Capuletti II – stryjeczny brat Capulettiego
* Merkucjo – krewny księcia, przyjaciel Romea
* Benvolio – synowiec Montecchiego, przyjaciel Romea
* Tybalt – krewny Pani Capuletti
* Ojciec Laurenty – franciszkanin
* Brat Jan – franciszkanin
* Baltazar – służący Romea
* Samson i Grzegorz – słudzy Capulettiego
* Abraham – sługa Montecchiego
* Aptekarz
* Trzech muzykantów
* Paź Parysa
* Piotr – sługa Marty
* Dowódca warty

* Mieszczanie, Panie i Panowie z obu rodzin, goście balowi w maskach, służba

Rzecz dzieje się w Weronie i Mantui