„Romeo i Julia”

Romeo i Julia

      O tej historii miłosnej wiedzą chyba wszyscy.  Przetrwała bowiem lata, ale nie dowiedzielibyśmy się o niej, gdyby zakończyła się szczęśliwie.   Jest to najbardziej przejmujący utwór stanowiący studium miłości, wystawiony po raz pierwszy między 1591-1597.

Należy pamiętać, że powstała (najprawdopodobniej) w 1595 roku pod wpływem zetknięcia się W. Szekspira z utworem . „Historya tragiczna Romeusa i Julii, nasampierw po włosku przez Bandella, a ninie po angielsku przez Ar.Br. opowiedziana” z 1562 roku. Był to poemat narracyjny, który został opowiedziany przez Bandella, wzorującego się  na Pierre Boaistuau.

Utwór opowiada  historię miłosną  dwojga młodych ludzi: Julii i Romeo, których rodziny na nieszczęście są w odwiecznym sporze  i prowadzą ze sobą walki. Młodzi ludzie zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia i potajemnie biorą ślub. Niestety, Romeo zabija w walce kuzyna Julii Tybalta, za co zostaje skazany na banicję (wygnanie z miasta).

Rodzice Julii nie wiedząc o niczym zmuszają ją do zawarcia małżeństwa z bogatym Parysem.  Do ślubu jednak nie dochodzi, gdyż zrozpaczona Julia zażyła specyfik dany jej przez ojca Laurentego. Lek spowodował sen trwający trwający kilkanaście godzin. Rodzina i bliscy uważają, że Julia zmarła we śnie i zanoszą ją do kaplicy.

Tymczasem ojciec Laurenty stara się powiadomić Romeo o swym zabiegu, ale niestety,  wysłany przezeń posłaniec nie był w stanie porozumieć się z młodzieńcem. Ten usłyszawszy o śmierci ukochanej przybywa do Werony,  do grobu żony, spotyka tam Parysa i morduje go, później popełnia  samobójstwo przez wypicie zatrutego napoju, który kupił od aptekarza. Zaraz po tym budzi się Julia, która ujrzawszy nieżyjącego już ukochanego przebija się sztyletem. Po chwili do grobowca przybywają: ojciec Laurenty, rodzice Julii  i ojciec Romeo (matka Romeo zmarła z tęsknoty z nim) wraz z Księciem, którzy dowiadują się o wszystkim od mnicha i następuje pogodzenie zwaśnionych rodzin.

„Romeo i Julia” to sztuka, która ukazuje w sposób bardzo wiarygodny i plastyczny istotę porywczej młodości oraz piękną miłość, która niestety okazała się  „przekleństwem”.

Zawiązanie akcji 1.      Sprzeczka miedzy Montekimi a Kapuletami, zakończona interwencją Księcia – zapowiedź konfliktu dramatycznego

2.      Nieodwzajemniona miłość Romea do Rozaliny.

3.      Plany małżeńskie rodziców wobec Julii.

4.      Wieść o wieczornym balu u Kapuletów

Co zostaje nam przedstawione?

1.      Istota konfliktu dramatycznego, którą jest zadawniona nienawiść między rodami, nieustanne kłótnie i bójki między służbą obu rodów

2.      Najważniejsze postaci dramatu i strony konfliktu

  • Rodzina Monteki (pan i pani Monteki, Romeo, Benwolio),
  • Rodzina Kapulet (pan i pani Kapulet, Julia, Tybalt)

3.      Postaci neutralne –

  • Książę,
  • Marta (związana z rodziną Kapuletów jako niania Julii, niezaangażowana w konflikt),
  • Parys (w początkowych scenach nie jest uczestnikiem wydarzeń, tylko się o nim wspomina jako o kandydacie na męża Julii,
  • Merkucjo – spokrewniony z Księciem, bardzo zaprzyjaźniony  z Romeem i stojący w konflikcie po stronie Montekich
4.      Wydarzenia, od których  zaczyna się właściwa akcja”

  • Bal  – spotkanie Julii i zachwyt jej urodą, rozpoznanie młodego Montekiego przez Tybalta, pierwsza rozmowa Romea i Julii zakończona pocałunkiem
Rozwinięcie akcji 5.      Rozstanie się Romea z przyjaciółmi po balu.

6.      Spotkanie zakochanych w ogrodzie – wyznania i obietnice.

7.      Romeo u ojca Laurentego – prośba o udzielenie potajemnego ślubu.

8.      Pośrednictwo Marty.

9.      Potajemny ślub udzielony młodym przez franciszkanina.

10.   Tragiczna w skutkach utarczka między Tybaltem a Merkucjem.

11.   Zemsta Romea za śmierć najbliższego przyjaciela.

12.   Romeo skazany na wygnanie.

13.   Umowa między Kapuletem a Parysem dotycząca jego ślubu z Julią.

14.   Bolesne rozstanie młodych małżonków.

15.   Pomoc ojca Laurentego w uniemożliwieniu ślubu Parysa z Julią – podanie mikstury usypiającej na 48 godzin.

16.   Uznanie Julii za zmarłą i złożenie jej w grobowcu rodzinnym.

17.   Otrzymanie przez Romea fałszywej wieści o śmierci Julii (właściwa wiadomość ojca Laurentego nie dociera  do Romea)

18.   Zakupienie trucizny przez zrozpaczonego młodzieńca i jego powrót do Werony.

Punkt kulminacyjny 19.   W grobowcu Kapuletów

  • Pojedynek Romea z Parysem zakończony śmiercią Parysa
  • Wypicie trucizny przez Romea
  • Zbyt późne przebudzenie Julii i jej decyzja o podzieleniu losu ukochanego
Rozwiązanie akcji 20.   Śmierć Romea i Julii oraz pogodzenie się zwaśnionych rodów