Wykroczenie gramatyczne

Zapamiętajmy: zawsze imienia, a nie imieniem?

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Skrót im. zawsze odczytujemy jako imienia!