Roślinobójcze istoty

Na polskich łąkach żyje wiele zwierząt roślinobójczych.