Rosnę, rosnę…

Tadeusz na początku był małym chłopcem, a przy końcu był już dużym chłopcem.