Kadzidło [symbolika]

 • Kadzidło to roślinna, aromatyczna, żywiczna mieszanina.
 • Palenie kadzidła to zwyczaj związany z liturgią.
 • W kościołach sporządzanie kadzidła to pewien rytuał.
 • Żydzi robi to wg nakazu zawartego w Księdze Wyjścia.
 • Dym kadzidlany był wyrazem czci i hołdu.
 • Był też dymem ofiarnym, wyrażając głównie ofiarę błagalną.
 • Kadzidło towarzyszyło ceremoniom eucharystycznym.
 • Kadzidło jest też emblematem magicznych i spirytualistycznych praktyk.
 • Traktuje się je także jako przesadne i fałszywe pochwały, pochlebstwa.
 • Kojarzone jest z przyjemnym zapachem i wonnościami.

Odniesienia znaleźć można:

 • Proroctwo Izajasza 1,13.
 • Ewangelia św. Mateusza 2,11.
 • Exodus 30, 34-35.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • I. Krasicki, „Do króla”.
 • I. Krasicki, „Szczur i kot”.
 • B. Prus, „Lalka”.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.