„Rota śląska”

Piękna pieśń patriotyczna, której podstawę stanowią słowa Marii Konopnickiej. Zmienione jednak zostały tak, by określały związek ze Śląskiem, stąd też tytuł „Rota śląska”. Pieśń śpiewana na melodię stworzoną przez Feliksa Nowowiejskiego. Pochodzi ze zbioru „Śpiewy i śpiewki żołnierskie 1914-1921” autorstwa Władysława Jeziorskiego, dedykowanego Józefowi Piłsudskiemu, a wydanego nakładem Polskiej Księgarni B. Kotuli w Cieszynie.

Nie damy Śląska, skąd nasz ród,
Gdzie dom nasz, próg ziemicy —
Śląscy żołnierze, śląski lud,
Górale i górnicy.                                                                                                                                                                                                                              Nie będziesz, Czechu (Niemcze), miał
z nas sług,
Tak nam dopomóż Bóg!

Nasza ta ziemia, w polskiej krwi
Zbroczona i w łzach wojny,
Nasz jest ten węgiel, w którym lśni
Pot naszej pracy znojnej;
Nie sięgnie po nie nigdy wróg,
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie deptał podły Czech (pruski gad)
Starej Piastowskiej ziemi,
Psią mową hańbił naszych strzech (chat),
Raczej je śmierć oniemi,
Raczej zaorze wszystko pług,
Tak nam dopomóż Bóg!

W każdej kopalni znajdzie wraz
Redutę on Ordona,
Która pogrzebie raczej nas,
Niż skarb mu wyda z łona
I niżby pot nasz żłopać mógł,
Tak nam dopomóż Bóg!

Ojczyzno święta! kraju nasz!
Z Tobą nam żyć, umierać!
Niezłomnie stoi śląska straż,
Polsko, twa wierna czeladź!
Zabrzmi i dla nas złoty róg,
Tak nam dopomóż Bóg!

Od ojców naszych świętych trun
I od kolebek dzieci,
Ze śląskich piersi wszystkich strun
Na świat wołanie leci:
Gdzie Polska, tam nasz dom i próg,
Tak nam dopomóż Bóg!