Również [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
        również partykuła uwydatniająca Zabierz również przyjaciół.
przysłówek

(w znaczeniu  także)

Ja również będę tam obecny.