Non stop [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
Non stop przysłówek Koncerty odbywają się non stop.
przymiotnik Kino, muzyka non stop.