Nigdzie indziej [kłopotliwa część mowy}

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
Nigdzie indziej przysłówek Nigdzie indziej, jak w Kielcach, nie zobaczysz tak pięknego amfiteatru.