A [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
                a spójnik przeciwstawny Jula poszła do sklepu, a Kuba zaczął sprzątać swój pokój.
spójnik

łączny

Na balkonie stała ogromna donica,

a obok leżak.

wykrzyknik A! Co ja widzę i słyszę?
partykuła nawiązująca oraz wzmacniająca A nie mówiłam, że tak będzie?

A jakże.

A mianowicie.

partykuła łącząca wyrazy powtarzane dla większej ekspresji Wcale a wcale.

Tak a tak.