Równo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
równo przysłówek Napisał wszystkie literki równo.