Rzadko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
rzadko przysłówek Rzadko tu przychodzę.