Sam, sama, samo [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
sam, sama, samo zaimek rzeczowny wskazujący Sam wszystko zrobił.
zaimek przymiotny wskazujący Wrócił na tę samą polanę.