Siebie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
siebie forma dopełniacz i biernika zaimka rzeczownego zwrotnego się Z trudem wracam do siebie.