Się [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
się forma skrócona biernika zaimka rzeczownego zwrotnego się Siostra bawi się na dywanie.