Skąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
skąd zaimek przysłowny względny Idź tam, skąd przyszedłeś.
zaimek przysłowny pytający Skąd przyszedłeś?