Skąd bądź [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
skąd bądź zaimek przysłowny nieokreślony Zdobądź to skąd bądź.