Skądinąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
skądinąd  przysłówek Skądinąd się dowiedział, bo nie ode mnie.