Słusznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
słusznie  przysłówek Słusznie  należał mu si ę ten dodatek.