Smętnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
smętnie  przysłówek Smętnie grał na tych skrzypkach.