Na skutek (skutkiem) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
skutkiem, na skutek  przyimek Skutkiem (na skutek) wypadku zawalił wszystkie zobowiązania.