Skoro [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
skoro  spójnik podrzędny czasu Skoro jestem potrzebny, to wracam.