Skądże [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
skądże  wzmocnione skąd Skądże wezmę ci osła?