Stokrotne [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
stokrotne  liczebnik mnożny Uzyskałem w tym roku stokrotne zyski.